Augmented Reality (AR) heeft het potentieel om efficiënt leren in informele en niet-formele leeromgevingen te ondersteunen. Deze voordelen beperken zich niet tot initiële opleidingen of tot het academisch onderwijs, maar versterken ook het professioneel onderwijs. Vooral in de bouwsector of de evenementenbranche zijn veiligheidstrainingen nodig om werknemers op hun werkplek te beschermen. Een centrale vraag hierbij is welke elementen in aanmerking moeten komen (d.w.z. leerelementen, ontwerpelementen, enz.) bij het ontwikkelen van effectieve leertoepassingen. Verder is de vraag hoe dergelijke toepassingen de verantwoordelijken op de werkplek kunnen ondersteunen, zodat ze zeker zijn dat elke medewerker voldoende getraind is, de belangrijkste elementen van de training heeft begrepen en zich kan gedragen volgens de instructies.

Dit is waar Learning Analytics (LA) zijn intrede doet. LA biedt verschillende hulpmiddelen en concepten om leren te ondersteunen, met een focus op de mensen die betrokken zijn bij de leerprocessen (trainer, lerende, evaluator). Het project beoogt een kader te creëren voor het implementeren van elementen in AR-leerapplicaties op basis van LA-inzichten. Dit kader ondersteunt lerenden en trainers in hun leer- en trainingsprocessen en leidt naar een hogere efficiëntie en doeltreffendheid. Elementen uit LA, zoals functies en integratie van analytische elementen, zullen worden geïmplementeerd om twee redenen: om feedback te verkrijgen over het gebruik en het gebruiksgemak van de apps, en om meetpunten voor de leerprestaties te voorzien. In verschillende cycli zal een reeks pilottoepassingen ontwikkeld en getest worden binnen specifieke trainingsgebieden, zoals facility management, bouw / constructie en in de evenementensector. Op basis van de resultaten en inzichten worden de belangrijkste vragen beantwoord. Bijvoorbeeld: “Hoe AR en LA kunnen worden gebruikt in professionele trainingstoepassingen om effectievere leerervaringen te creëren voor lerenden, met respect voor hun individuele leer-pad en –tempo?” Bijkomend worden inzichten verzameld over de gegevens die nodig zijn voor "big-data-analysemethoden" en hoe deze kunnen worden verwerkt in een kleinschalige werkomgeving, of welke methoden kunnen worden ontwikkeld om kennis te ontlenen aan gevestigde, grote leeromgevingen.

Een concreet, gewenst resultaat zou zijn om aanbevelingen te voorzien over hoe men leermiddelen met behulp van LA en AR transparanter kan maken zodat de leerresultaten helder zijn. Hierdoor kan de werkgever zijn opleidingsverantwoordelijkheid indekken, niet enkel door het registreren van het (passief) deelnemen aan veiligheidsbriefings, maar ook door de zekerheid dat de medewerkers de instructie hebben begrepen en in staat zijn om er adequaat naar te handelen. Binnen een eerste ontwikkeling van een generisch kader zijn de bestaande onderzoeksresultaten en hun belangrijkste vragen opgenomen, zodat het kader als een softwaretoepassing kan ontwikkeld worden. In een tweede stap wordt een functioneel prototype van een AR-leerapplicatie ontwikkeld voor analyse- en evaluatiedoeleinden, dat vervolgens - volgens de ontwerpwetenschappelijke benadering - zal worden toegepast in verschillende cycli van veldexperimenten op werkplekken. Het einddoel van het project is een volledige training en beoordeling te ondersteunen op basis van AR-leerapplicaties en het gebruik van LA-hulpmiddelen en -maatregelen.

Het consortium van vooraanstaande Europese wetenschappers afkomstig uit de gebieden LA en AR streeft naar een strategisch partnerschap met partners in het professionele onderwijs. In dit partnerschap wordt de conceptualisering van de onderwerpen LA en AR toegepast, met name in informele leeromgevingen en rechtstreeks op de werkplekken. Aangezien een resultaat ook een bijdrage aan de onderzoeksgemeenschap moet omvatten, ontwikkelt het project nieuwe mogelijkheden op de werkplek door middel van LA en AR om een antwoord te bieden op actuele vragen uit het professionele onderwijs.